Nhìn chung từ năm 2021, lượng tiêu thụ nhựa toàn cầu đạt gần 250 triệu tấn, châu Á chiếm khoảng 35% là quốc gia có lượng tiêu thụ lớn nhất thế giới. Nói một cách tương đối, mức tiêu thụ nhựa ở các khu vực đang phát triển như Bắc Mỹ và Châu Âu là dưới 20%

Dự đoán phân tích trong ba năm tới ,tỷ lệ sử dụng nhựa ở Trung Quốc và các nước trong khu vực châu Á không ngừng tăng . Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ cũng là một điểm đột phá lớn, Ấn Độ chiếm khoảng 9%, sau đó đến Trung Quốc chiếm khoảng 8%. Ngoài ra, các nước ở Bắc Mỹ và châu Âu tỷ lệ sử dụng nhựa không ngừng bị thu hẹp.

Phân tích phân khúc dưới và đối tượng khác hàng sử dụng cuối cùng , nhựa thông dụng chiếm tỷ trọng lớn , như nhựa PE chiếm khoảng 37%, nhựa kỹ thuật đặc biệt hầu như chỉ chiếm khoảng 1%, chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Tuy nhựa kỹ thuật đặc biệt chiếm tỷ lệ rất nhỏ nhưng ứng dụng của nó vô cùng lớn .Ví dụ như trong các tiêu chuẩn yêu cầu rất cao chất lượng nguyên vật liệu trong ngành điện , thể tích yêu cầu ngày càng nhỏ , như yêu cầu kích thước ổn định và bảo đảm độ ổn định kích thước. Các bộ phận xung quanh động cơ yêu cầu khả năng chịu nhiệt tốt và độ cứng cao . Tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng nó có những lợi ích mà vật liệu khác không thể thay thế được.

Tập trung phát triển vào 4 hướng

 Công nghiệp vật chất là cơ sở hạ tầng của nền kinh tế xã hội. Vật liệu mới là tiền thân của sự phát triển công nghiệp vật liệu và là một ngành chiến lược mới quan trọng. Với sự phát triển của đổi mới công nghệ, tiêu chuẩn về vật liệu của mọi người sẽ ngày càng cao hơn. Đặc biệt trong thời điểm thiếu hụt năng lượng, việc giảm trọng lượng và giảm chi phí là vấn đề mà mỗi doanh nghiệp cần quan tâm, và thay thế thép bằng nhựa là xu hướng phát triển chung của ngành vật liệu trong tương lai. Do đó, nhựa kỹ thuật đặc biệt (như PEEK / POM ESD) sẽ được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp quân sự và dân sự toàn cầu, và sẽ ngày càng có nhiều yêu cầu hơn, và phạm vi ứng dụng sẽ ngày càng mở rộng và triển vọng rất hứa hẹn 

Trong tương lai, tiềm năng phát triển của nhựa kỹ thuật đặc biệt toàn cầu cần tập trung vào 4 khía cạnh sau: thứ nhất, nâng cao sức mạnh kỹ thuật và trình độ quy mô của các giống công nghiệp hóa đã có, và cải thiện đặc tính và chất lượng của sản phẩm; thứ hai, cải thiện việc xây dựng liên minh công nghiệp-trường đại học-nghiên cứu-sử dụng, đẩy nhanh việc chuyển đổi các kết quả nghiên cứu, và đẩy nhanh sự phát triển của các ngành nghề còn trống ; thứ ba là đột phá những gói nguyên vật liệu nguồn cung cấp hạn chế và kiểm soát chi phí; thứ tư là tập trung phát triển vào những ngành kỹ thuật cải tiến và công nghệ ứng dụng