PFA

PFA (Polyfluoroalkoxy) s hu s n dnh hóa cht tuyt vi, tính cht nhit và tính cht din m^oi nh PTFE. t b^oi trn dc tính tt, ngn la kháng chin, và chng l~ao hóa. Nó có ni bt gp d bn và cang thng nt. d bn c hc ca nó là 1,6 ln mnh nh PTFE.

Tổng quan

Tên: PFA
Màu sc bao gm: Natural White, Black
Các Loi: Sheet, que, ng

 

PFA tm
Kiu b dy(mm) Chiu rng(mm) × Chiu dài(mm)
tm lát bng g T1--T50 200*200
300*300
400*400

 

PFA gy
Kiu Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
Molded Rod 5 - 25
30 - 100
200
100,150

 

PFA ng hàn Rod
Kiu Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
ép dùn ng φ3--φ25
φ26--φ63
ùy chnh ≤4200
Bóc tem ng φ50--φ300 100-200
Que Hàn (vành dai) φ3、φ4(20*2) ≥100

 

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

 

Dc dim

chu mài mòn cao, tt t b^oi trn.
kháng tt hóa hc, h s ma sát thp, và tính cht din m^oi tt. Trong nhit d thp, kh^ong da ra bt k`y s thay di dáng k trong tính cách ca nó, dc gi là "vua" ca tt c các sn phm nha.
kháng leo tt hn và linh hot hn so vi PTFE, d bn kéo tt, tính cht din m^oi tt, chng bc x tt.
Kh^ong dc hi, có th là nhà máy vào ngi do tr sinh l'y.

 

Các ng dng

PFA Sheets và que, áp dng cho ép dùn chng an mòn, kháng d^ay la và cáp din, các b phn bên kháng, có con du, các sn phm cách nhit, b phn c khí y t, các sn phm dúc dùn thi, vv ..
PFA ng có th dc s dng nh x l'y an mòn cht lng và khí, bo v cho d^ay và cáp din.

phn phn ch bin

Ép phun các bộ phậnXử lý bộ phận

Bn có cn dch v c^ong?
1. chuyên nghip di ng~u k thut báo giá cho bn
2. Máy gia c^ong chuyên nghip tùy chnh cho bn
3. Trc khi cung cp mu bn d xác nhn cht lng

 

Bng dliu

pfa Bảng thuộc tính