Nhựa ABS ESD

Tm ABS chng t~inh din c~ung tên là chng t~inh din Acrylonitrile - butadien - styren ban copolymer, vt liu c bn là Acrylonitrile Butadiene Styrene

 

Tổng quan
ABS ESD / chng t~inh
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
8,10,12,15,20,25,30,35,40mm (b dy+1.5mm) 600mm x 1250mm

 

ESD / Chng t~inh ABS que
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
0.5mm-5mm(trong cun) bt k`y dài
6mm-300mm 1000mm

 

Tên:ESD / chng t~inh din ABS (Acrylonirile Butadiene Styrene)
Màu sc bao gm: Beige / Den
Các Loi: cun, tm, ng, h s

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

 

Dc dim

Chng t~inh din ABS tm có cùng mt giá tr 106-108Ωcm chng t~inh din cho tt c các phn
Kh^ong có thay di cho giá tr chng t~inh din sau khi gia c^ong và b mt mc
Chu dc dung m^oi hu c, kh^ong hòa tan nhit d phòng, vi hiu sut tt nhit d thp, nhit d hot dng là -40 ℃ -90 ℃
kháng Mang và có sc d kháng tuyt vi d leo, d bn c hc cao, d cng cao và d cng
các dc tính tt, kh^ong thm nc, d bn c hc cao, hiu sut x l'y tuyt vi, kh^ong bin dng sau khi ch bin

 

Các ng dng

Phm vi áp dng: bán dn, màn hình LCD, thit b din t, máy móc c^ong nghip, thit b thi du, vv
ng dng: thit b din t, lp dt, thi du, dn dng st, Pallet, Liner, Scaleboard, bánh xe, bánh xe làm bing vv

Ph Nhiu ch bin

esd abs Xử lý

esd abs tùy chỉnh thực hiện

Ép phun


Bn có cn dch v c^ong?
1. chuyên nghip di ng~u k thut báo giá cho bn
2. Máy gia c^ong chuyên nghip tùy chnh cho bn
3. Trc khi cung cp mu bn d xác nhn cht lng

 

Bng dliu