PP

PP tr^ong ging nh PE, PP, nhng là minh bch hn, nh hn. PP là cht d cháy. PP s hu s hp th nc thp, d thm khí thp. PP có tính cht c hc tt, d bn kéo và sc mnh nang sut tt hn so vi PE, PS và ABS. PP chng cang thng nt và d dàng d hàn, nhng sc mnh tác dng thp có khía, các b phn thành phm phi tránh các góc nhn và bc. Nhit d dao dng trong khong + 5 ℃ và 100 ℃.

Tổng quan

 

PP sheet
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
0.3--1.8mm(trong cun) W:600mm—1000mm,chiu dài bt k`y
2mm-12mm W:600mm x 1200mm
15mm-100mm 1000mm x 2000mm
1200mm x 2400mm
110mm-200mm W:600mm,chiu dài bt k`y

 

Lasenic(R) PP rod
bDng kính (mm) Chiu dài (mm)
10mm—300mm 1000mm—3000mm

 

Tên: PP (polypropylene)
Màu sc bao gm: t nhiên, màu den, màu sc khác
Các Loi: cun, tm, ng, h s

Các lp bao gm:
PP (chng cháy), PP (UV chng cháy), PP (Da Texture, kt cu kim cng)
 

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

Dc dim

 

u dim:
thp mt d
Kh nang chng un mt mi
nhit tt kháng
cng d cao sc mnh
b mt cao sc mnh
cao cht kháng
an toàn thc phm

Nhc dim:
oxy hóa thp kháng
mài mòn thp kháng
D giòn nhit d thp
HF-hàn kh^ong th
Khó sn và keo
Kh^ong có d kháng thi tit

 

Các ng dng

Dng ng, thit b y t, hm sc chu dng b d an, bao bì thc phm
b m, chu axit và kháng kim container, phun khung loading.
Thit b gia dng v, d^ay và cáp vv

phn phn ch bin

 

Bn có cn dch v c^ong?
1. chuyên nghip di ng~u k thut báo giá cho bn
2. Máy gia c^ong chuyên nghip tùy chnh cho bn
3. Trc khi cung cp mu bn d xác nhn cht lng

 

Bng dliu