PVC

PVC là thành viên s dng rng r~ai nht ca gia dình vinyl. ng dng ph bin bao gm các b x l'y hóa cht, van, ph kin và h thng dng ng. PVC Các hot dng ni bt ca PVC bao gm cng d cao c khí, d cng cao, kháng hóa cht tt, cách din, in n tt và hàn. PVC sa di ging bao gm PVC polymer cao, PVC clo và hp kim / ABS PVC. nhit d nó làm vic là 0 ℃ ~ + 70 ℃.

Tổng quan
PVC tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
0.3mm-3mm 915mm x 1830mm
4—80mm 1000mm x 2000mm
1220mm x 2440mm

 

PVC gy
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
15mm-160mm 1000mm

Tên: PVC (Polyvinyl Chloride)
Màu sc bao gm: t nhiên màu xám, den, trng
Các Loi: cun, tm, ng, h s

các lp bao gm:
UPVC, CPVC
Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

 

Dc dim

u dim:
d bn c hc cao, d cng cao
Tt din cách nhit
xut sc hóa hc và an mòn kháng
in n tt và hàn
Tính linh hot diu chnh
viêm chm

Nhc dim:
Poor nhit n dnh
tính x l'y Poor
nghèo bn va dp,
kháng l~ao hóa kém và kh nang chng lnh

 

Các ng dng

^O nhim thit b diu khin
Hóa cht x l'y
thit b ch bin bán dn
phn gia c^ong và ch to
Scrubbers, m~u trùm, ng dn và thit b bo v khác
Vt liu dóng gói thc phm, thuc hoc m phm
sn phm tiêm nh ph kin ng, van, vt t van phòng v và thit b din v v

 

phn phn ch bin

Gia công bộ phận nhựa PVCXử lý tùy chỉnh PVCCác bộ phận đúc phun PVC


Bn có cn dch v c^ong?
1. chuyên nghip di ng~u k thut báo giá cho bn
2. Máy gia c^ong chuyên nghip tùy chnh cho bn
3. Trc khi cung cp mu bn d xác nhn cht lng

 

Bng dliu

pvc Bảng thuộc tính